Detlef von Holst (Provst og sognepræst)
Ågerupvej 66, Ågerup, 4390 Vipperød
Tlf. 59 18 20 36 - E-mail: dvh@km.dk 
Fri om fredagen 

Sophie Juel (Kirkebogsførende sognepræst)
Æblehaven 49, 4390 Vipperød
Tlf. 29 68 27 50 - E-mail: sophie@kirkevip.dk
Fri om mandagen

Sophie holder orlov i januar og februar 2020

Lene Funder (Sognepræst)
Tlf. 30 35 26 61 - E-mail: lene@kirkevip.dk
Fri om fredagen

Christina Wildfang Andersen (Præst, vikar for Sophie Juel)
Tlf. 40 42 10 22 - E-mail: cwildfangandersen@gmail.com
Fri om mandagen