KIRKERNE I VIPPERØD – folkekirken genåbner

GUDSTJENESTER

I kirke og sognegård må der maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvadratmeter gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Præst og kirkebetjening tælles ikke med i opgørelsen.

Ved friluftsgudstjenester gælder forsamlingsforbuddet, dvs. for nuværende i alt 10 personer. Den udendørs del af bisættelser og begravelser er undtaget fra forsamlingsforbuddet, men afstandsanbefalingen gælder.

I Vipperød betyder det, at vi igen fra og med Kr. Himmelfartsdag indbyder til gudstjeneste i kirken. Sommeren over holder vi alle højmesser i Ågerup Kirke, som er vores største kirkerum.

KIRKERUMMET TIL PERSONLIG BØN OG ANDAGT

Da der skal gøres rent efter hvert besøg i kirken, skal det aftales på forhånd med præst eller graver, hvis man gerne vil lukkes ind og bruge en stund i kirken.

AKTIVITETER

Tirsdagscafeen i sin normale form er lukket ned til og med august, pga. af den særlig sårbare gruppe, som er primære brugere, men vi ved, at der sidder mange derude og savner at mødes.

I kommende tid vil vi tirsdag og torsdag formiddag invitere til ERSTATNINGSCAFÉ i sognegården. Det bliver for max. 8 deltagere pr gang, og man skal derfor tilmelde sig fra uge til uge, til sognepræst Sophie Juel, mail: SOJUE@km.dk, tlf.: 29 68 27 50 (tirsdag til fredag imellem kl 10 og 11). Vi prioriterer i første omgang, at alle interesserede får lov til at deltage én gang inden for de første par uger.

Det er også muligt igen at mødes til babysalmesang. Dette foregår på onsdage, som vi plejer, men på mindre hold og derfor er det også nødvendigt med tilmelding. Der er plads til 4 babyer med mor/far på hvert hold. Tryk HER for mere information.

De andre faste aktiviteter åbnes op gradvis, før eller efter sommerferien, med skelen til muligheder for ekstra rengøring, afstand mm. Tovholdere og deltagere i de forskellige aktiviteter er velkommen til at kontakte den daglige leder for nærmere oplysninger.

Større arrangementer som Sankt Hans i Grandløse, Sognedag mm er aflyst.

DÅB, VIELSER, KONFIRMATIONER:

Konfirmationerne er flyttet til september og afholdes efter de gældende retningslinjer på det tidspunkt. Dette års konfirmander møder ind til ekstraundervisning i august. Næste års konfirmander starter først undervisning i slut-september. Indskrivning til konfirmation 2021 sker online, her på hjemmesiden, i uge 25.

Dåb og vielser afholdes sommeren over inden for gældende retningslinjer på det givne tidspunkt. Vi er løbende i kontakt med familierne.

TILLADT DELTAGERTAL VED KIRKELIGE HANDLINGER (BISÆTTELSE; BEGRAVELSE, DÅB, VIELSE OG KIRKELIG VELSIGNELSE M.M) opdateret: 22.05.2020

Ågerup Kirke

Hvis der ikke synges: 40 deltagere + kirkebetjening

Hvis der synges: 30 deltagere + kirkebetjening

Grandløse Kirke

Hvis der ikke synges: 18 deltagere + kirkebetjening

Hvis der synges: 16 deltagere + kirkebetjening

Sdr. Asmindrup Kirke

Hvis der ikke synges: 23 deltagere + kirkebetjening

Hvis der synges: 19 deltagere + kirkebetjening


Velkommen til et fællesskab af kirker.

Kirkerne i Vipperød blev i maj 2008 lagt sammen til ét pastorat - og pr. 1. søndag i advent 2011 blev de tre sogne: Grandløse - Ågerup - Sdr. Asmindrup lagt sammen til ét sogn: Vipperød Sogn.

I Vipperød Sogn findes der derfor nu tre kirker og en sognegård (med kirkesal).

Du kan læse mere om de tre kirker, sognegården og vores kirkegårde under menupunktet "Om sognet" ovenfor.

Vil du vide mere om vore kirker - historiske oplysninger, adresser m.m. - er der desuden gode oplysninger at finde på hjemmesiden www.korttilkirken.dk 

Vipperød Sogn betjenes af tre præster og i Vipperød Sognegård findes vores kirkekontor, som har åbent for henvendelser i almindelig arbejdstid. Her finder man også sognets daglige leder. Præsterne kan iøvrigt altid kontaktes. Du finder kontaktoplysninger til alle de ansatte ved at klikke her.

Sognet har også et fælles menighedsråd, som arbejder for et godt og åbent kirkeliv i Vipperød, har ansvaret for bygninger og økonomi og er arbejdsgiver for alle de ansatte i pastoratet. Menighedsrådets formand er Brian Nowak-VoigtSe menighedsrådets medlemmer her.

Grandløse Kirke og Ågerup Kirke er åbne for besøgende alle ugens dage kl. 8-20 - hvis man vil komme i kirken, når der sker noget, kan man se her, hvornår der er gudstjeneste. Sdr. Asmindrup Kirke kan besøges efter aftale.