Sdr. Asmindrup Kirke
Hellestrupvej 36
4390 Vipperød

 

BEMÆRK: Sdr. Asmindrup Kirke er midlertidigt lukket i forbindelse med den indvendige renovering af kirken. Den fungerer derfor ikke som vejkirke i øjeblikket.


Nyt liv til Sdr. Asmindrup Kirke

I oktober fik Vipperød Sogn bevilget 9,6 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til projektet "Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke". Ønsket er en moderne kirke for moderne mennesker i et moderne samfund og i samarbejde med arktikt MAA Poul Schülein er det blevet til omsat fra idé til smukke skitser i det prospekt, som gennem de næste par år skal virkeliggøres i  Sdr. Asmindrup Kirke.

Efterhånden som der er nyt om projektet vil det kunne findes her - med de seneste opdateringer øverst.


Maj 2019 

Revitaliseringen af Sdr. Asmindrup Kirke er nu ved at gå ind i den fase, hvor der bliver stor aktivitet i kirken, på kirkegården og udenfor kirkegården.

Licitationen er nu overstået med succes. Vi har modtaget priser, som holdes indenfor budgettet, og alle de vindende firmaer er seriøse og gode samarbejdspartnere, som vi er sikre på kan give os en flot og funktionel ”ny” kirke.

Kirken skal opvarmes med en varmepumpe, som henter energien fra jorden, og netop i øjeblikket er gravearbejdet og underboringer i fuld gang for at etablere jordvarmen. Alt dette foregår udenfor kirkemuren mod vest og nord.

Det gamle kapel, som ligger på kirkegården skal indrettes med teknikrum, handicaptoilet samt et lille køkken.

I kirken er man nu begyndt på den svære og store opbygning af det nye gulv. Inden den færdige gulvbelægning, fyrretræsbrædder, bliver lagt på, skal alle de tekniske installationer placeres – det er bl. a. ventilationskanaler for indblæsning af varm luft, elinstallationer for lys og lyd og andet Av udstyr, isolering og gulvvarme.

Gulvet i våbenhuset bliver ligeledes med gulvvarme og den færdige gulvoverflade her bliver udført i hårdtbrændte teglsten.

Når vi kommer et stykke hen i efteråret, omkring oktober, så forventer vi, at der er ryddet pænt op i og omkring kirken. Vi kan så tage afsked med håndværkere og arkitekt og derefter tage vores kirke i brug igen.

Byggeudvalget - v/ Hans Thor Olsen

 

                               

         


December 2018 - sidste nyt

Vi har nu den store glæde, at den nye opbygning i kirken begyndt.

Efter kalkningen af kirken var afsluttet, blev træ- og flisegulve i kirken fjernet og derefter gik arkæologerne i gang med udgravning.

Alle nye installationer til varme-, ventilation -, lys- og lydinstallationer skal placeres under det nye plankegulv, så derfor er der blevet gravet temmelig dybt ned i kirkegulvet.

Nationalmuseet er en vigtig og trofast samarbejdspartner, når der skal laves ændringer i så gammel en bygning, som Sdr. Asmindrup Kirke er. Vi har haft arbejdende arkæologer i kirken siden midt på sommeren og frem til ultimo november. Det har været  særdeles interessant at følge dem.  Og de har fundet rigtig mange spændende ting, som alle kan være med til at fortælle en helt speciel historie om vores kirke i Sdr. Asmindrup. Der er f.eks. fundet mange forskellige mønter, der er fundet 2 underliggende gamle stengulve og der er fundet 2 krypter med kister i - én under gulvet i koret og én under gulvet i skibet. Krypterne er ikke blevet åbnet, men er nu blevet nænsomt fyldt med tørt sand – dels så de bedre kan holde sig og dels så de ikke synker sammen under den nye gulvopbygning.

Så nu er der varsomt blevet fyldt håndstampet sand ud over hele gulvet igen så de gamle arkæologiske fund, som forbliver i kirken, ikke lider nogen overlast.

I januar 2019 forventer vi at lave aftale med de entreprenører, som skal stå for det videre arbejde med kirken. Det bliver spændende at få igangsat opbygningen af de tekniske installationer med jordvarme og gulvvarme i kirken, elinstallationer for lys, lyd og Wi-fi samt opbygningen af det nye plankegulve i fyrretræ.

Hvornår kirken kan tages i brug til nye og traditionelle aktiviteter, meddeles på et senere tidspunkt.

   


Marts 2018 - kirken kalkes indvendigt.

Kører man en tur forbi Sdr. Asmindrup Kirke er det tydeligt, at der sker en masse. Provstiet er i fuld gang med renovering af den gamle graverbolig, som fra juni bliver deres nye lokaler, men inde i selve kirken sker der også en masse. Bænke og inventar er nu ude, væggene er blevet repareret, hvor det har været nødvendigt og de indvendige vægge er netop nu igang med at blive kalket. Selvfølgelig under hensynstagen til kirkens smukke kalkmalerier.

  

   


Se billeder og artikel fra Nordvestnyt her - 07.10.17


Juni 2017 - orglet pilles ned...

   .  

      

      


Maj 2017

Følgegruppen har nu haft deres første møde omkring projektet.

Her har du mulighed for at læse referatet - og danne dig et overblik ved hjælp af organisationsplanen.


Læs om projektet i Sdr. Asmindrup Kirke i vinterens kirkeblad


Se indslag fra TV ØST - 20.11.16


Læs artikel fra Norvestnyt her - 12.10.16


Sdr. Asmindrup Kirke får nyt liv...

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget kr. 9.600.000,- til ”Revitalisering af Sdr. Asmindrup Kirke”.

Vipperød Sogns Menighedsråd har i samarbejde med Arkitekt MAA Poul Schülein gennem de seneste år arbejdet målrettet frem imod at give Sdr. Asmindrup Kirke et stort løft - og bestræbelserne har båret frugt. ”Menighedsrådet er A.P. Møller Fonden meget taknemmelig for nu at kunne realisere sine visioner for Sdr. Asmindrup Kirke. En fremtidskirke, som på en gang vil blive ført tilbage til et mere oprindeligt udseende, og samtidig blive moderne udstyret. En kirke, hvor præst og menighed kommer i øjenhøjde, og hvor dialogen vil være i centrum” - udtaler formand Bjørn Amgild. Han tilføjer: ”En middelalderkirke er ikke noget man sådan lige får lov til at ændre. Mange instanser og myndigheder har været inde over med høringer og godkendelser. Det gælder fx Roskilde Stift, Holbæk Provsti, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør. Mange drøftelser og offentlige informationsmøder ligger til grund for det omfattende projekt, der som kronen på værket har vundet A.P. Møller Fondens anerkendelse.