Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Indmeldelse/Udmeldelse

Indmeldelse i folkekirken sker ved at kontakte en præst (det behøver ikke at være i bopælssognet).

 

Udmeldelse af folkekirken kan ske ved at sende en skriftlig henvendelse til sognepræsten i bopælssognet (husk underskrift og CPR-nummer).

Man er altid velkommen til at kontakte en af præsterne, hvis man vil drøfte sit medlemskab eller hvilke konsekvenser, det har at melde sig ind eller ud.

Nyt om Sdr. Asmindrup

Sdr. Asmindrup Kirke

Vil du følge med i projektet i Sdr. Asmindrup Kirke, så klik her