Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sognedage - hvad er det?

Hvert år indbyder Vipperød Menighedsråd til en sognedag, hvor alle er velkomne til at give sit besyv med om kirkelivet i Vipperød Sogn. Ved disse møder er alle vore aktiviteter til diskussion, og gode forslag er velkomne.

Nogle gange er der særlige punkter på dagsordenen, og så kaldes mødet et "menighedsmøde": her kan der tages beslutninger, som har stor betydning for det kirkelige liv. Sidste gang dette skete, var i september 2009, hvor forslaget om at slå de to menighedsråd sammen til ét var til afstemning; der skulle naturligvis afholdes to møder: ét for hvert menighedsråd. Af de 72 tilstedeværende stemmeberettigede (lokale medlemmer af folkekirken samt sognebåndsløsere) stemte 71 for forslaget. Derfor er der i dag ét menighedsråd for de tre sogne i Vipperød Pastorat.  

Se referaterne fra de sidste års sognedage her:

   

Kirkeblad - vinter 2020/2021

Kirkeblad - efterår 2020

Musikkalender