Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2022

Tirsdag den 20. september, kl. 19.00 er der valg til menighedsrådet i Vipperød Sogn for de kommende 2 år. 

Ved Kirkerne i Vipperød har vi ansat præster, organist, kirke- og kulturmedarbejder, adm. medarbejder, gravere, sognegårdsvært og kirkesanger. De driver dagligdagens faste opgaver.

Men det i sig selv er ikke nok til at holde liv i et sogn, til at fremme kirkens - og her forstås menighedens fællesskab, ikke bygningen - liv og vækst i Kristus. Hvis man vil være kirke, er man dybt afhængig af engagerede frivillige. Dem, som har ideer og visioner for, hvad de ønsker af deres kirke og vilje til at arbejde for at føre disse visioner ud i livet.

Nogle frivillige trives med at engagere sig omkring en specifik praktisk opgave eller et bestemt projekt. Men hvert fjerde år, skal der findes gode mennesker, som vil bruge af deres tid, energi og kreativitet, gå forrest og tage ansvar for denne opgave, ved at lade sig vælge ind i menighedsrådet. I 2020 valgte vi i Vipperød Sogn at forsøge os med en 2-årig menighedsrådsperiode, hvilket betyder at vi har valg allerede i år.

Det at sidde i et menighedsråd er ingen loppetjans. Her er ledelsesansvar for medarbejdere, for en stor økonomi (ca. 4 millioner om året), ansvar for gamle og nye bygninger og i det hele taget ansvar for at de fysiske og praktiske rammer om de kirkelige begivenheder, der knytter sig til sognebørnenes store sorger og glæder her i livet, er gode og velfungerende.

Sidder du og tænker, jeg har lyst til at tage del i sognets arbejde, eller ønsker at vælge din repræsentant i rådet. Så har du muligheden den 20. september, hvor der afholdes valgforsamling. Her vælges menighedsrådsmedlemmerne for de næste to år.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte formanden, eller de siddende menighedsrødder - find kontaktoplysninger HER

Vel mødt


Jimmy Emil Pedersen har været medlem af menighedsrådet de sidste to år - og han fortæller her, hvorfor han planlægger at genopstille:

Menighedsrådets poster

Formand og næstformand

Formanden for menighedsrådet er ansvarlig for at indkalde til og lede møder, forhandlinger og afstemninger. Der er som regel menighedsrådsmøder en gang om måneden.

Det er ligeledes formanden, der skal sørge for, at de vedtagne beslutninger udføres. Hvis formanden er fraværende, er det næstformanden, som træder til.

Kontaktperson

Kontaktpersonen i menighedsrådet skal varetage arbejdsgiverfunktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke overfor præsterne. Kontaktpersonens medvirke til at der udarbejdes regulativer, samt at ledige stillinger opslås efter gældende regler

Kirkeværge

Kirkeværgen fører tilsyn med kirkebygningerne og kirkegårdene

Kasserer

Kassereren fører tilsyn med, at vores regnskabsfællesskab udfører sine opgaver efter gældende regler.

Udvalgsarbejde

Det er en stor del af menighedsrådsarbejdet at indgå i forskellige udvalg. I udvalgsarbejdet har du ofte mulighed for at beskæftige dig med den del af kirkelivet, som interesser dig mest.