×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 22. marts 2020, kl. 10:30

- Gudstjeneste for skaberværket: ”Om ydmygheden”, søndag den 22. marts, kl. 10.30

Vi får besøg den dag af musiker David Springborg, som også var musiker i teatergudstjenesterne i januar i Sdr. Asmindrup. David vil selv komponere dele af den musik, som vil præge gudstjenesten. Se mere om ham på hans hjemmeside www.interplaymusic.dk. Efter gudstjenesten inviterer vi på et glas vin i kirken.


Gudstjenesten er en del af en gudstjenesterække om Tre kristne værdier på en ny måde:

For nogle år siden holdt jeg en række gudstjenester om syv kristne værdier. Nu kommer der en ny vinkel – med kun tre kerneværdier. Traditionelt taler vi om tro, håb og kærlighed som kilde til alle de værdier, kristendommen står for. Jeg vil prøve at belyse dem fra en ny, moderne vinkel. 

Den første gudstjeneste er et nyt initiativ i vores sogn, som menighedsrådet sidste år besluttede, skal være en del af ”grøn kirke”. I anledning af forårsjævndøgnet holder vi en ”gudstjeneste for skaberværket”. Vi både tænker over og fejrer det fantastiske ved at verden findes – og at vi som kristne ser en vilje bag ved alt det smukke, som vores jord byder på og som vi mennesker er en del af. Det gælder om at blive bevidste om vores ansvar for at bevare den underfulde ligevægt mellem alting og lade os bære af det, der er og som vi ikke kan være herrer over. Jeg mener, at udgangspunktet for al vores færden i livet bør være ydmyghed som kerneværdi – og den taknemmelighed der vokser ud af en ydmyg tilgang til det, at vi er i live. Værdien knytter sig til den Gud, som vi i vores kirkelige tradition kalder ”Faderen”. Den Gud, som er kraften og viljen bag alt det, der er.   

- Gudstjeneste for skaberværket: ”Om ydmygheden”, søndag den 22. marts, kl. 10.30

Vi får denne dag besøg af musiker David Springborg, som også var musiker ved teatergudstjenesterne i januar i Sdr. Asmindrup. David vil selv komponere dele af den musik, som vil præge gudstjenesten. Se mere om ham på hans hjemmeside www.interplaymusic.dk. Efter gudstjenesten inviterer vi på et glas vin i kirken.

Den anden gudstjeneste i rækken vil fokusere på det andet Gudsnavn i den kristne tro: ”Sønnen”. Det er grundlæggende i vores tro, at Jesus - og det han stod for og kom med – er for os andre den vigtigste rettesnor. Det Nye Testamente er fyldt med historier, hvor mennesker møder Jesus og hvordan dette møde ændrer deres liv fundamentalt. Det Jesus gør er, at han skænker alle mennesker hans udelte opmærksomhed, han ser og læser dem. Derfor vil jeg kalde den anden kristne kerneværdi ”agtpågivenhed”. Vi er sat i verden for at være opmærksomme – på os selv og vores færden i verden og på dem vi møder på vores vej. At opdage værdierne ydmyghed og agtpågivenhed kan forandre vort liv og tilføre den ro, mening og større glæde.

- Temagudstjeneste ”Om agtpågivenheden som kristen kerneværdi”, søndag den 17. maj, kl. 13.30. Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og kage.

Den tredje gudstjeneste i rækken er planlagt til at foregå søndag den 14. juni 2020, kl. 16.30, med efterfølgende grill. Læs gerne mere i næste kirkeblad.

Sted Hellestrupvej 38, 4390 Vipperød