Mandag d. 18. marts 2019, Kl. 19:00 til kl. 20:30

Denne aften er temaet: ”Hvordan skal vi leve vores liv? Hvad er de kristne værdier?” ”Kristendom nedefra” er voksenundervisning i den kristne tro.”Nedefra” betyder, at vi ikke forudsætter forhåndsviden, og at vi tager udgangspunkt i almindelige menneskelige erfaringer og spørgsmål i stedet for dogmer (trosbekendelsen) eller noget ”ophøjet”. Vi forudsætter, at det guddommelige findes indenfor vores ”virkelige” verden og vores almindelige hverdag. 

Du er velkommen, selvom du ikke har deltaget i de to foregående kursusgange. 

Sted
Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød, Danmark